30 rokov
Transplantačného centra
v Banskej Bystrici
14. 1. 2021 | Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica
Organizačné zabezpečenie

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmi-profi.sk

Email: event@farmi-profi.sk
Tel: 02/ 6446 1614

IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
Programový a organizačný výbor
MUDr. Lacková Eva, PhD.
MUDr. Baláž Vladimír, PhD.
MUDr. Skladaný Ľubomír, PhD.
MUDr. Mačičáková Jana
MUDr. Hampl František
MUDr. Janek Július
MUDr. Valky Jozef, PhD., CETC.