30 rokov
Transplantačného centra
v Banskej Bystrici
2. 10. 2020 | Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica
Preloženie podujatia na začiatok roka 2021

Aktualizované: 8.6.2020

Podujatie preložené z pôvodného oktobrového termínu v roku 2020 na začiatok roka 2021.
Informácie budú aktualizované na tejto stránke.


Termín konania
2. október 2020
Miesto konania
Hotel Kaskády, Letecká 19, Sliač - Sielnica
Účastnícky poplatok
Lekári 20,- EUR
Ostatní zdravotnícki pracovníci 20,- EUR
Sestry, členky SKSaPA 20,- EUR
Sestry, nečlenky SKSaPA 29,- EUR
Na mieste: poplatok navýšený o 5,-EUR

* Ceny sú uvedené s DPH

V prípade záujmu o vystavenie faktúry nás prosím kontaktujte emailom na adresu office@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.
Spôsob úhrady
1. Online platba kartou
Ihneď po odoslaní prihlášky budete presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu VÚB eCard, kde uhradíte poplatok online svojou platobnou kartou.

2. Bankové spojenie
V prípade, že účastnícky poplatok uhradíte bankovým prevodom, použite prosím nasledujúce bankové spojenie:

Účet spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 2102020
Špecifický symbol: ID v komore
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka